SOLID principy – 2. díl: Princip otevřenosti a uzavřenosti

Video (1:50) Princip říká, že: Softwarové entity (třídy, moduly, funkce, atd.) by měly být otevřené pro rozšíření, ale uzavřené pro změnu. Řekněme, že máme takovýto kód, kde jsou dvě třídy, které vrací response a jedna, která slouží pro jeho vytáhnutí:

Importováno: 18. 11. 2017 17:25, Michal Katuščák – Blog PHP programátora
Trvalý odkaz: https://blog.katuscak.cz/solid-principy-2-dil-princip-otevrenosti-a-uzavrenosti/