SOLID principy – 1. díl: Princip jedné odpovědnosti

Video (1:26) Princip jedné odpovědnosti (Single Responsibility Pricip) je první z pěti principů SOLID (právě to S). Jde o metodu, díky které se kód stává přehlednějším a srozumitelnější. Říká třídě, že je zodpovědná pouze za jednu jedinou věc. Mám zde…

Importováno: 15. 11. 2017 18:45, Michal Katuščák – Blog PHP programátora
Trvalý odkaz: https://blog.katuscak.cz/solid-principy-1-dil-princip-jedne-odpovednosti/