PHP: Kolekce

Kolekce jako datovou strukturu můžete znát z různých jazyků, ale v PHP standardně obsažená není. Jedná se de facto o pole na steroidech, které mají výhodu například v tom, že mohou mít omezený typ hodnot. Existují hotové knihovny například od Laravelu,…

Importováno: 1. 10. 2017 10:05, Michal Katuščák – Blog PHP programátora
Trvalý odkaz: https://blog.katuscak.cz/php-kolekce/