Kachničky

Poslal jsem Lence následující vtipnou přednášku… …přišel jsem domů… …a teď se bojím dalších dnů!

Importováno: 8. 4. 2019 8:55, Michal Hořejšek blog
Trvalý odkaz: https://blog.horejsek.com/kachnicky