10 obsesí na WebExpu 2016

Obsese ž. kniž. chorobně utkvělá představa, myšlenka; med. nutkavé jevy, nejčastěji myšlenky, popudy k jednání apod., jež jsou nesmyslné a bezdůvodně ovládají mysl nemocného, ačkoliv se je snaží potlačit Obsession it's kind of like a passion for…

Importováno: 22. 8. 2016 12:10, Martin Zlámal [BLOG]
Trvalý odkaz: http://zlml.cz/10-obsesi-na-webexpu-2016