Proč klesá (nejen moje) důvěra v mainstreamová média

V Česku je velká část hlavních médií vlastněna osobami, které mají své ekonomické zájmy jinde, mimo média, začasté ve stěžejních částech průmyslu a/nebo v politice. To je třeba mít na paměti. Jednotlivé tituly mají různě širokou míru předpojatosti,…

Importováno: 6. 1. 2022 10:15, Marigold.cz
Trvalý odkaz: https://www.marigold.cz/item/proc-klesa-nejen-moje-duvera-v-mainstreamova-media