Návrh Slovenskej pošte

Iste ste si už všimli preplnenosť vašich pobočiek. Ľudia držiaci žlté karty stoja v radoch a unavujú vašich zamestnancov v už aj tak neklimatizovaných...

Importováno: 14. 8. 2019 0:40, spravodaj
Trvalý odkaz: http://spravodaj.madaj.net/view.php/2019/08-navrh-slovenskej-poste