Bobiverzum (+odkazy)

Čítajte knižky o Bobiverze. Má to mať tri časti, zatiaľ sú tu vidieť len dve. Prvá je hlavne o tom ako to začalo. Bob...

Importováno: 15. 5. 2019 9:55, spravodaj
Trvalý odkaz: http://spravodaj.madaj.net/view.php/2019/05-bobiverzum