Alternovanie prvkov CSS pomocou nth-child inak ako len párne a nepárne

Chcete mať tabuľku s každým druhým riadkom inej farby. Databázový programátor použije pole v tabuľke a v kóde farbu premiestňuje z databázy. Pokročilejší CSS...

Importováno: 9. 1. 2019 12:15, spravodaj
Trvalý odkaz: http://spravodaj.madaj.net/view.php/2019/01-alternovanie-prvkov-css-pomocou-nth-child-inak-ako-len-parne-a-neparne