Elektronické inhalátory: vývoj techniky

Elektronické inhalátory sú zaujímavé riešenie pre odhodlaných. Majú svojich oddaných a spokojných priaznivcov ale aj tých, čo sa sklamali. No a má aj svojich idiotkov, ktorí iniciatívne šíria nezmysly. Ale ja sa zameriam na jednotlivé komponenty tak ako…

Importováno: 29. 8. 2013 12:30, spravodaj
Trvalý odkaz: http://spravodaj.madaj.net/view.php/2013/08-elektronicke-inhalatory-vyvoj-techniky