Začnite používať HTML5

Aspoň podľa zdroja v článku z CODROPS je tu na to desať dôvodov. Pravdepodobne máte k tomu nejaké dôvody ako neúplná podpora, nefunkčnosť v IE alebo ste jednoducho sklamaní masívnou propagáciou XHTML a nakoniec vývoj ukázal, že je to len ďalšia slepá…

Importováno: 14. 12. 2011 10:01, spravodaj
Trvalý odkaz: http://spravodaj.madaj.net/view.php/2011/12-zacnite-pouzivat-html5