Bojím sa: vyšiel upgrade WordPress na verziu 3.3

Pred viac ako rokom som nainštaloval WordPress a začal v utajení pracovať na prerode Spravodaja. Rozhodol som sa opustiť cgi-perl, hosting vzdychal od záťaže a Movable Type mi už robilo len problémy. Len vy ste nič netušili, celý spravodaj bol prakticky…

Importováno: 14. 12. 2011 8:05, spravodaj
Trvalý odkaz: http://spravodaj.madaj.net/view.php/2011/12-bojim-sa-vysiel-upgrade-wordpress-na-verziu-3-3