Ako na nové doklady v zahraničí

Ak žijete v zahraničí a skončí vám platnosť niektorého dokladu, nemusíte kvôli získaniu nového vždy cestovať naspäť na Slovensko. Môžete využiť služby slovenského veľvyslanectva v krajine, kde sa zdržiavate. To môže v aktuálnej pandemickej situácií…

Importováno: 10. 3. 2021 8:35, Igor Kulman
Trvalý odkaz: https://www.kulman.sk/ako-na-nove-doklady-v-zahranici/