Nákup "LEGA" z Číny

Keď pred pár rokmi vypršali Lego patenty, objavilo sa na trhu viacero firiem, ktoré začali predávať “Lego-compatible” modely. Išlo o modely z dielov, ktoré boli kompatibilné s klasickým Legom, ale boli to vlastné dizajny daných firiem. Niektoré firmy,…

Importováno: 17. 10. 2017 9:15, Igor Kulman
Trvalý odkaz: https://www.kulman.sk/sk/content/nakup-lega-z-ciny/