WinApp Challenge: ďalšia pochybná súťaž Windows aplikácií

Z času na čas sa na Slovensku a v Česku objaví nejaká súťaž Windows Phone alebo Windows 8.x aplikácií. Na týchto súťažiach je však vždy niečo pochybné. Pri českých súťažiach sa napríklad hovorí o dopredu určených výhercoch, zmenách výhercov po ich…

Importováno: 2. 10. 2014 10:15, Igor Kulman
Trvalý odkaz: http://www.kulman.sk/sk/content/winappchallenge-pochybna-sutaz