Tip na knihu: Real-World Functional Programming

Funkcionálne programovacie jazyky sa v súčasnosti dostávajú znovu do povedomia, hlavne vďaka jednoduchosti ich použitia pri programovaní viacvláknových a asynchrónnych aplikácií. Kým klasické funkcionálne programovacie jazyky ako Lisp a Haskell hľadajú…

Importováno: 11. 9. 2012 18:25, Igor Kulman
Trvalý odkaz: http://www.kulman.sk/sk/content/tip-na-knihu-real-world-functional-programming