Theory of Constraints ve vývoji

U větších vývojových týmů (řekněme od desítek lidí výše) se dají dobře aplikovat postupy z Theory of Constraints. Tyto postupy vedou k vyšší produktivitě, zlepšují plánování práce, ale hlavně umí výrazně zkrátit Time To Market (od nápadu po realizaci…

Importováno: 17. 3. 2016 8:01, www.knesl.com
Trvalý odkaz: http://www.knesl.com/theory-of-constraints-ve-vyvoji