Compare And Swap a databáze

Jeden z mých zákazníků má problém způsobený dlouhými transakcemi a zamykáním, které aplikaci zdržuje. Tento problém má několik přístupů, jeedn z nich je Compare And Swap, který jsem doporučil. Compare And Swap je mechanismus, který umožňuje paralelismus…

Importováno: 10. 4. 2014 16:20, www.knesl.com
Trvalý odkaz: http://www.knesl.com/articles/view/compare-and-swap-database