Je Agile Software Development odpověď na vše?

Když se podíváte na běžné agilní metodiky, jako je Scrum, Extrémní programování, FDD (a stejně tak na Kanban, který se dá klidně v rámci agilních metodik používat), zjistíte jednu věc. Agilní metodiky jsou strategií, jak řídit výrobu. Vý-Ro-Bu! Když se…

Importováno: 22. 11. 2012 12:45, www.knesl.com
Trvalý odkaz: http://www.knesl.com/articles/view/je-agile-odpoved-na-vse