Pracuj i o víkendu!

Zjistil jsem o sobě několik věcí. Zaprvé: nedokážu se soustředit v průběhu jednoho dne příliš dlouhou dobu na jednu práci. Zadruhé: většinu práce v jednom dni udělám během 2–3 hodin intenzivního soustředění. Pak už to byl jen krůček k rozhodnutí: tak já…

Importováno: 4. 10. 2011 12:20, www.knesl.com
Trvalý odkaz: http://www.knesl.com/articles/view/pracuj-o-vikendu