Kodéři, počítejte s menšími okny

Při kódování grafického návrhu je běžnou praxí neuvažovat o možnosti, že si návštěvník bude stránku prohlížet v okně menší šířky. Za jistých okolností to může vést k problémům s použitelností stránky – s čitelností hlavního obsahu.

Importováno: 9. 3. 2010 10:30, Kahi's mindprint
Trvalý odkaz: http://kahi.cz/blog/koderi-pocitejte-s-mensimi-okny