21 kroků k použitelnému webu: 1. část

Použitelnost je v oblasti webdesignu dost široký pojem. Je to vlastnost webu, která v sobě spojuje jednotlivé disciplíny webové tvorby a určuje, do jaké míry se povedlo jejich propojení a jak výsledek působí na okolí – tedy návštěvníky. V první části…

Importováno: 9. 6. 2017 3:25, Jedenmecítma šlépějí
Trvalý odkaz: https://josefstepanek.cz/21-kroku-k-pouzitelnemu-webu-1-cast