SQL ALTER TABLE – Přidat, změnit datový typ, smazat sloupec

SQL příkaz ALTER TABLE řadíme spolu s napříkald CREATE TABLE příkazem do tzv. DDL (Data definition language) příkazů. Umožňuje nám nějakým způsobem změnit definici tabulky. Změnou nad SQL Server tabulkou může být například. přidání nového sloupce…

Importováno: 17. 1. 2023 17:30, Jan Zedníček – Data & Finance
Trvalý odkaz: https://janzednicek.cz/sql-alter-table-pridat-zmenit-datovy-typ-smazat-sloupec/