Du Pontův rozklad ROE a finanční páka (DuPont analysis)

Du Pontův rozklad rentability je technika, pomocí které můžeme dekódovat vlivy, které nám působí na výslednou hodnotu poměrového ukazatele rentability, např. ROE nebo ROA. Průkopníkem DuPontovy analýzy je Donaldson Brown , finanční ředitel americké…

Importováno: 16. 1. 2023 0:05, Jan Zedníček – Data & Finance
Trvalý odkaz: https://janzednicek.cz/du-pontuv-rozklad-roe-a-financni-paka-dupont-analysis/