Pohotová likvidita – definice, vzorec a výpočet

Pohotová likvidita patří do rodiny poměrových ukazatelů likvidity a podobně jako okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit krátkodobé závazky. Zatímco okamžitá likvidita měří schopnost podniku splatit závazky prakticky okamžitě (v řádu dnů), tak…

Importováno: 16. 1. 2023 0:05, Jan Zedníček – Data & Finance
Trvalý odkaz: https://janzednicek.cz/pohotova-likvidita-definice-vzorec-a-vypocet/