ROA – Rentabilita aktiv (celkového kapitálu) – podrobně

ROA – rentabilita aktiv, nebo v angličtině “Return on assets” je poměrový ukazatel finanční analýzy vyjádřený v %. Vyjadřuje výnosnost (profitabilitu) všech aktiv. Jinými slovy kolik procent zisku připadá na všechna aktiva, se kterými firma hospodaří…

Importováno: 16. 1. 2023 0:05, Jan Zedníček – Data & Finance
Trvalý odkaz: https://janzednicek.cz/roa-rentabilita-aktiv/