ROE – Rentabilita vlastního kapitálu

ROE – rentabilita vlastního kapitálu, nebo v angličtině “Return on equity” je důležitý poměrový ukazatel finanční analýzy. Pomocí ROE měříme kolik nám vydělává vlastní kapitál vložený do podniku. Je vyjádřen v %. ROE – Rentabilita vlastního kapitálu –…

Importováno: 16. 1. 2023 0:05, Jan Zedníček – Data & Finance
Trvalý odkaz: https://janzednicek.cz/roe-rentabilita-vlastniho-kapitalu/