Konsolidace účetní závěrky/monthly reporting – zpracování automaticky v Excelu/SQL – 1. díl

Cílem tohoto článku není podrobně popisovat problematiku konsolidace z teoretického  úhlu pohledu, ale ukázat, jakým způsobem je možné sestavení konsolidovaných výkazů co nejvíce zautomatizovat – třeba v Excelu. Předpokládá se, že pokud čtete tento…

Importováno: 2. 12. 2021 13:35, Jan Zedníček – Data & Finance
Trvalý odkaz: https://biportal.cz/konsolidace-ucetni-zaverky-monthly-reporting-zpracovani-automaticky-v-excelu-sql-1-dil/