SQL | SEQUENCE (Generování ID), Nastavení CACHE – Pozor na Cache Size

Pro generování ID (primárních klíčů) v aplikačních databázích nebo nebo surrogate keys  v datových skladech existuje řada přístupů. Většinou jsou používány GUIDy nebo numerická ID. Guidy jsou používány hlavně v aplikačních databázích a jsou generovány…

Importováno: 26. 1. 2020 20:25, Jan Zedníček – Data & Finance
Trvalý odkaz: https://biportal.cz/sql-sequence-generovani-id-nastaveni-cache-pozor-na-cache-size/