SSIS | Control flow – Tasks, Containers, Data Flow – Integration Services

V předchozím článku SSIS | Úvod, BIDS, Project, Package, SSIS Toolbox jsem stručně představil featuru SQL Server Integration Services (SSIS) pro SQL Server. Cílem článku bylo usnadnit začátečníkům seznámení s pracovním prostředím, ve kterém je možné…

Importováno: 30. 10. 2019 18:20, Jan Zedníček – Data & Finance
Trvalý odkaz: https://biportal.cz/ssis-beginners-control-flow-tasks-containers-and-data-flow/