Excel | Najít a nahradit (odstranit) obsah buněk s určitým textem + příklad

Při práci s daty často vzniká potřeba data před jejich použitím určitým způsobem upravit, protože nám jejich struktura nevyhovuje. Pokud nám někdo pošle nějaký excel nebo si data exportujeme z podnikového systému, tak doufáme, že je nebudeme muset…

Importováno: 18. 9. 2019 8:30, Jan Zedníček – Data & Finance
Trvalý odkaz: https://biportal.cz/excel-najit-a-nahradit-obsah-bunek-s-textem/