Jan Zedníček – Data & Finance

Základní informace o zdroji

Podtitulek Konzultant BI a Finance
Domovská stránka https://janzednicek.cz/
RSS export https://janzednicek.cz/feed/

Systémové informace o zdroji

ID 474
Jmenné ID jan-zednicek
Články ručně přidává správce systému NE
Články jsou schvalovány správcem NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla 29. září 2023 15:38
Návratový kód HTTP 200
RSS export naposledy zpracován 29. září 2023 15:38
Kontrola aktuálnosti naplánována na 29. září 2023 15:53

ChatGPT – Pokročilá analýza dat | Code interpreter – NVIDIA

Dnes se podíváme v rámci testování vylepšené verze ChatGPT na funkci, která se jmenuje pokročilá analýza dat (dříve code interpreter). V minulém článku jsme si udělali základní seznámení s placenou verzí GPT 4 a seznámili jsme se s funkcemi, které tato…

Jan Zedníček – Data & Finance | 5. 9. 2023 16:13 | #

ChatGPT Plus (OpenAI) – Co nového? Vyzkoušení, testování, pluginy, funkce

V minulém článku jsme si udělali krátký, základní úvod k technologii společnosti OpenAI – ChatGPT. Bavili jsme se zejména o základní verzi (3.5), funkcích a omezeních. Jak vlastně tato technologie vznikla, jaká má omezení a také o důležitosti kvality…

Jan Zedníček – Data & Finance | 4. 9. 2023 15:28 | #

ChatGPT (OpenAI) – Úvod, pricing, omezení a možnosti využití

Málokdo nezaznamenal, že jsme v současné době ve výrazném AI hypu, kde hlavní roli hrají chat boti v čele s ChatGPT. Tento článek slouží jako úvodní seznámení s tímto nástrojem s několika příklady praktického využití. I když je AI z pohledu vývojového…

Jan Zedníček – Data & Finance | 3. 9. 2023 21:48 | #

Vertikální analýza jako metoda finanční analýzy

Vertikální analýza je jedním z nástrojů ve finanční analýze. Tato metoda zkoumá podíly (poměry) různých položek ve finančních výkazech Co je vertikální analýza – definice Vertikální analýza (svislá analýza) poskytuje pohled na strukturu finančních…

Jan Zedníček – Data & Finance | 14. 8. 2023 11:30 | #

Běžná likvidita (current ratio) ve finanční analýze, vzorec, definice

Klíčovým cílem podnikání je nejen generovat zisky, ale také efektivně řídit finanční toky. Jedním z důležitých nástrojů finanční analýzy, které pomáhají posoudit finanční stabilitu a likviditu firmy, je ukazatel nazývaný běžná likvidita. Tento ukazatel…

Jan Zedníček – Data & Finance | 12. 8. 2023 12:50 | #

Mac M1/Apple Silicon – SQL Server Developer – návod instalace

Nedávno jsem si pořídil nového Macbook Air s novou Apple Silicon M1 CPU architekturou (ARM). Tento stroj jsem si na první pohled oblíbil a po přechodu z Dell notebooků je to pro mě velmi osvěžující. Od začátku vše v pořádku – super experience při…

Jan Zedníček – Data & Finance | 22. 1. 2023 2:20 | #

SQL ALTER TABLE – Přidat, změnit datový typ, smazat sloupec

SQL příkaz ALTER TABLE řadíme spolu s napříkald CREATE TABLE příkazem do tzv. DDL (Data definition language) příkazů. Umožňuje nám nějakým způsobem změnit definici tabulky. Změnou nad SQL Server tabulkou může být například. přidání nového sloupce…

Jan Zedníček – Data & Finance | 17. 1. 2023 17:30 | #

Du Pontův rozklad ROE a finanční páka (DuPont analysis)

Du Pontův rozklad rentability je technika, pomocí které můžeme dekódovat vlivy, které nám působí na výslednou hodnotu poměrového ukazatele rentability, např. ROE nebo ROA. Průkopníkem DuPontovy analýzy je Donaldson Brown , finanční ředitel americké…

Jan Zedníček – Data & Finance | 16. 1. 2023 0:05 | #

Pohotová likvidita – definice, vzorec a výpočet

Pohotová likvidita patří do rodiny poměrových ukazatelů likvidity a podobně jako okamžitá likvidita měří schopnost podniku hradit krátkodobé závazky. Zatímco okamžitá likvidita měří schopnost podniku splatit závazky prakticky okamžitě (v řádu dnů), tak…

Jan Zedníček – Data & Finance | 16. 1. 2023 0:05 | #

Okamžitá likvidita – definice, vzorec a výpočet

Okamžitá likvidita nebo chcete-li z angličtiny Cash ratio (CR) je důležitým poměrovým ukazatelem likvidity z finanční analýzy. Prostřednictvím tohoto ukazatele měříme schopnost podniku hradit okamžitě krátkodobé závazky. Příliš nízké hodnoty značí na…

Jan Zedníček – Data & Finance | 16. 1. 2023 0:05 | #

ROA – Rentabilita aktiv (celkového kapitálu) – podrobně

ROA – rentabilita aktiv, nebo v angličtině “Return on assets” je poměrový ukazatel finanční analýzy vyjádřený v %. Vyjadřuje výnosnost (profitabilitu) všech aktiv. Jinými slovy kolik procent zisku připadá na všechna aktiva, se kterými firma hospodaří…

Jan Zedníček – Data & Finance | 16. 1. 2023 0:05 | #

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu

ROE – rentabilita vlastního kapitálu, nebo v angličtině “Return on equity” je důležitý poměrový ukazatel finanční analýzy. Pomocí ROE měříme kolik nám vydělává vlastní kapitál vložený do podniku. Je vyjádřen v %. ROE – Rentabilita vlastního kapitálu –…

Jan Zedníček – Data & Finance | 16. 1. 2023 0:05 | #

SWIFT | Zahraniční platební styk – Jak funguje?

V tomto článku se podíváme na SWIFT a tomu, jak konkrétně tato instituce usnadňuje zahraniční platební styk. K tomu aby úspěšně proběhla zahraniční platba logicky potřebujeme 2 věci. Aby se informace o platebním příkazu dostala od banky plátce k bance…

Jan Zedníček – Data & Finance | 25. 2. 2022 18:55 | #

Konsolidace účetní závěrky/monthly reporting – zpracování automaticky v Excelu/SQL – 1. díl

Cílem tohoto článku není podrobně popisovat problematiku konsolidace z teoretického  úhlu pohledu, ale ukázat, jakým způsobem je možné sestavení konsolidovaných výkazů co nejvíce zautomatizovat – třeba v Excelu. Předpokládá se, že pokud čtete tento…

Jan Zedníček – Data & Finance | 2. 12. 2021 13:35 | #

SQL | SEQUENCE (Generování ID), Nastavení CACHE – Pozor na Cache Size

Pro generování ID (primárních klíčů) v aplikačních databázích nebo nebo surrogate keys  v datových skladech existuje řada přístupů. Většinou jsou používány GUIDy nebo numerická ID. Guidy jsou používány hlavně v aplikačních databázích a jsou generovány…

Jan Zedníček – Data & Finance | 26. 1. 2020 20:25 | #

Excel | Textové funkce – Přehled Nejpoužívanějších Textových funkcí + příklady

Většinou v Excelu pracujeme zejména s čísly (agregace přes SUMA, PRŮMĚR, apod) nebo s datumy. Nicméně je pravdou, že velmi často potřebujeme upravovat, slučovat nebo čistit i sloupce s textem. Situací kdy musíme text nějakým způsobem upravit je opravdu…

Jan Zedníček – Data & Finance | 3. 11. 2019 14:40 | #

Excel | SVYHLEDAT vs VVYHLEDAT schíza – Jaký je mezi nimi rozdíl + Příklad

Funkce SVYHLEDAT je jednou z nejvíce používaných funkcí v Excelu obecně. Tato funkce funguje tak, že z určité tabulky obsahující mnoho řádků a sloupců dokáže najít a vrátit námi hledanou hodnotu z určitého sloupce. Funkce podporuje 2 režimy – úplnou a…

Jan Zedníček – Data & Finance | 2. 11. 2019 18:05 | #

SSIS | Data Flow Task – ETL Datové Toky s příkladem

V minulém díle jsem popsal funkci Control Flow v SSIS balíčku. Pomocí control flow dokážeme řídit to, co SSIS package provádí. Nejpoužívanejším typem tasku je právě Data flow task, který obsahuje logiku datových toků (ETL procesů). Rozdíl mezi Control…

Jan Zedníček – Data & Finance | 1. 11. 2019 14:40 | #

SSIS | Control flow – Tasks, Containers, Data Flow – Integration Services

V předchozím článku SSIS | Úvod, BIDS, Project, Package, SSIS Toolbox jsem stručně představil featuru SQL Server Integration Services (SSIS) pro SQL Server. Cílem článku bylo usnadnit začátečníkům seznámení s pracovním prostředím, ve kterém je možné…

Jan Zedníček – Data & Finance | 30. 10. 2019 18:20 | #

SSIS | Integration Services pro začátečníky – Úvod, BIDS, Project, Package, SSIS Toolbox

Tento článek slouží jako seznámení se SQL Server Integration Services (SSIS) pro SQL Server. Obsahuje úvodní představení této komponenty a budu zde udržovat odkazy na další články. SQL Server je většinou obecně chápána zejména jako databázová platforma…

Jan Zedníček – Data & Finance | 24. 10. 2019 12:10 | #

SQL | Triggery v SQL Server – Definice, Typy, Syntaxe a Příklady

Trigger je objekt v databázi (procedury), který slouží jako hlídač určité události (eventu). Pomocí triggerů můžeme na základě výskytu této události vyvolat nějakou dodatečnou akci - třeba logování nebo odmítnutí této akce. Událost, která spustí…

Jan Zedníček – Data & Finance | 21. 10. 2019 13:40 | #

Konvence počítání dnů u dluhopisů, úvěrů a alikvótní úrokový výnos – Finanční matematika jednoduše

Většina výpočtů z oblasti finanční matematiky je poměrně snadná - třeba spočítat anuitní splátku, úrokovu míru nebo třeba hodnotu cílové částky při pravidelných úložkách . Úrokové počty ale mohou být za určitých okolností poměrně složité. Platí to…

Jan Zedníček – Data & Finance | 18. 10. 2019 14:20 | #

Excel | Průměr – Velký přehled – Typy, Vzorce, Vysvětlení a Příklady použití

Začněme tím, co průměr znamená. Průměr řadíme mezi referenční (typické) hodnoty popisné statistiky. Je to určitá vlastnost souboru dat, který zkoumáme. Patří mezi tzv. míry polohy. Máme-li velké množství dat, tak pomocí nějaké míry polohy můžeme data…

Jan Zedníček – Data & Finance | 15. 10. 2019 1:40 | #

Excel | ČNB Kurzy – Automaticé stahování do Excelu + Dynamický graf s vývojem kurzu

Dnes už je doba, kdy většina chytřejších účetních systémů umí pravidelně stahovat kurzy ČNB a případné cizoměnové účetní zápisy automaticky do reportovací měny přepočítat podle těchto kurzů. Ne všichni ale takový účetní systém máme, případně vzniká…

Jan Zedníček – Data & Finance | 12. 10. 2019 13:30 | #

Excel | Funkce a #Chyby – Přehled nejčastějších otázek a odpovědí o Excel funkcích

Níže naleznete seznam nejčastějších otázek a odpovědí. Odkazy směřují pouze do článků na tomto webu, kde je daná funkce vysvětlena i s příkladem. Mistrovství zvládnutí funkcí v Excelu v pracovních podmínkách spočívá v tom, že si dokážu mé pravidelně…

Jan Zedníček – Data & Finance | 9. 10. 2019 16:35 | #

SQL, SSRS | Jak vytvořit kalkulačku pro splátkový kalendář v SQL Server – Včetně reportu s parametry

V poslední době jsem věnoval spoustu času finanční matematice v Excelu. Zkusím toho trošku využít a přetočím téma z Excelu do SQL Serveru. Třeba někdo uvažuje o tom, že si udělá aplikaci pro výpočet splátkového kalendáře. Výsledkem mého počínání bude…

Jan Zedníček – Data & Finance | 6. 10. 2019 22:30 | #

Investice do bytu a kalkulace výnosnosti (IRR), daňové režimy, návratnost – Finanční matematika jednoduše | Excel

V poslední době jsem se v mnoha článcích věnoval finanční matematice v Excelu. Většina základních termínů a typů úrokových počtů je již vysvětlena. Dnes si všechny poznatky dáme dohromady a budeme řešit reálný příklad investičního rozhodnutí - výpočet…

Jan Zedníček – Data & Finance | 6. 10. 2019 1:01 | #

Fondovatel (Spoření) – Kolik si odkládat a uspořit 1 mil Kč? – Finanční matematika jednoduše | Excel

A je to tu zase - myslím ty ošklivé vzorečky z finanční matematiky :) Už si umíme spočítat o kolik se nám zúročí vklad (Úročitel) nebo naopak kolik jsme na začátku vložili pokud naše cílové zhodnocení je XYZ Kč (Odúročitel). Umíme si sami v Excelu…

Jan Zedníček – Data & Finance | 27. 9. 2019 19:30 | #

Odúročitel (Současná hodnota) – opak Úročitele při složeném úročení – Finanční matematika jednoduše | Excel

V rámci seriálu článků o finanční matematice a navážeme na Úročitele. Pro zopakování - pomocí úročitele dokážeme spočítat budoucí hodnotu našeho vkladu při dané úrokové sazbě a počtu období po které se vklad úročí. Typické využití je v situaci, kdy…

Jan Zedníček – Data & Finance | 27. 9. 2019 13:50 | #

Report – Návštěvnost Biportal.cz 4/2018 – 9/2019 + Nejčtenější příspěvky + Změny na webu

V uplynulém půlroce jsem se bohužel ke psaní moc nedostal, což mě mrzí. Důvodem bylo z části co, že jsem si chtěl po delší době užít léto a dokonce jsem jel po 5-ti letech na dovolenou k moři. Situaci na webu jsem začal na rychlo zachraňovat až v srpnu…

Jan Zedníček – Data & Finance | 23. 9. 2019 0:20 | #