Tvorba webu – aktualizovat, aktualizovat a aktualizovat

Myslíte si, že vytvoření webu je to nejtěžší? Mýlíte se, ten největší problém je dlouhodobá aktualizace, zde uvedu jeden nádherný příklad. Bylo nebylo bytové družstvo, a to si rozhodlo vytvořit web, pak se přidali i další blízká bytová družstva. A jak…

Importováno: 12. 11. 2012 8:40, Komentáře:
Trvalý odkaz: http://www.itefektivne.cz/archives/953