iHNed: reforma mailu

Týdenní komentář pro iHNed. Mail je nemotorný nástroj, ale všechny snahy o vylepšení se zatím míjejí účinkem.Vše směřuje k mobilnímu mailu, protože to je stále častější způsob, jak s korespondencí nakládáme: vyřizujeme ji ve výplňkových časech, a tudíž…

Importováno: 2. 3. 2014 20:15, Petr Koubský | Idées fixes
Trvalý odkaz: http://ideesfixes.blogspot.com/2014/03/ihned-reforma-mailu.html