Filtrem vlastních (ne)znalostí

Vždycky jsem pokládal za samozřejmé, že současná mladá generace (řekněme pod třicet) je šikovnější a úspěšnější než my starší (řekněme přes 45). Vidím to kolem sebe na každém kroku. Mladí lidé jsou tvořiví, podnikaví, odvážní a sebevědomí v míře, kterou…

Importováno: 1. 3. 2014 1:10, Petr Koubský | Idées fixes
Trvalý odkaz: http://ideesfixes.blogspot.com/2014/03/filtrem-vlastnich-neznalosti.html