Content marketing, nebo tvořivé psaní?

Zajímavý text Aleše Miklíka k content marketingu:A samozřejmě: agenturníci návody sami dělají podle rad, které v nich předávají, se šablonovitostí a prkenností jim vlastní. V návodech na to, jak zvítězit s konkurencí pomocí “content marketingu”, jako je…

Importováno: 14. 2. 2014 16:21, Petr Koubský | Idées fixes
Trvalý odkaz: http://ideesfixes.blogspot.com/2014/02/zajimavy-text-alese-miklika-k-content.html