Práh tolerance a kdy ho překročíme

Zajímavá úvaha Tylera Cowena o přistěhovalectví, inspirovaná švýcarským referendem. Přistěhovalci tvoří ve Švýcarsku 27 % obyvatelstva. Cowen k tomu říká:(...) you can take 27% as a kind of benchmark for the limits of immigration in most or all of…

Importováno: 13. 2. 2014 20:20, Petr Koubský | Idées fixes
Trvalý odkaz: http://ideesfixes.blogspot.com/2014/02/prah-tolerance-kdy-ho-prekrocime.html