iHNed: IBM/Lenovo, výročí Mac, ukrajinští operátoři

Sloupek pro iHNed: IBM definitivně přestala dělat Wintel, což možná není zásadní událost, ale těžce symbolická.PC je i nadále otevřený systém a Mac uzavřený. To, co teoreticky mělo Macintosh ekonomicky zahubit (a bezmála se to stalo), to ho nakonec…

Importováno: 7. 2. 2014 11:00, Petr Koubský | Idées fixes
Trvalý odkaz: http://ideesfixes.blogspot.com/2014/01/ihned-ibmlenovo-vyroci-mac-ukrajinsti.html