iHNed: Google/Motorola/Lenovo, Transmediale Berlín, erotika s USB

Sloupek na iHNed: Google dobře prodal (ač to na první pohled tak nevypadá), Transmediale se celkem úspěšně snaží épater la bourgeoisie a digitální erotické pomůcky si strčte... vlastně to právě ne, nestrkejte si je nikam, nemá to smysl.

Importováno: 7. 2. 2014 10:45, Petr Koubský | Idées fixes
Trvalý odkaz: http://ideesfixes.blogspot.com/2014/02/ihned-googlemotorolalenovo-transmediale.html