Alt u obrázku (ne)povinný?

Už několikátý měsíc pokračuje debata na celkem banální téma. Týká se totiž jednoho jediného atributu. A přesto se výsledek zdá být v nedohlednu. Ano, bavíme se o tom, zda u obrázků má být atribut alt i nadále povinný či nikoliv. Editor HTML5 Ian 1851 Hickson se spolu s …

Importováno: 4. 5. 2008 18:29, HTML 4 5 6...
Trvalý odkaz: http://html456.blogspot.com/2008/05/alt-u-obrazku-nepovinny.html