Jednoduché potvrzování akce v jQuery a HTML5

Občas je potřeba na nějaký odkaz ve vaší webaplikaci nalepit potvrzovací dialog. Jde například o odkaz, který něco smaže nebo udělá jinou nenávratnou operaci. Nejjednodušší bylo vždy použít javasccriptové okénko confirm(), ale pořád to nebylo dost…

Importováno: 4. 10. 2011 17:50, digitální Citron
Trvalý odkaz: http://citron.blueboard.cz/clanek-358-jednoduche-potvrzovani-akce-jquery-html5.html