Akismet navždy vyřeší nežádoucí spam ve WordPress

Máte web postavený na systému WordPress a trápí vás komentářový spam? Je tu jedna možnost, která vám tento problém současnosti vyřeší a tím je Akismet antispam doplněk, který si zdarma může každý nainstalovat. Každý web,

Importováno: 18. 4. 2023 0:05, Čisté PC
Trvalý odkaz: https://www.cistepc.cz/akismet-navzdy-vyresi-nezadouci-spam-ve-wordpress/