Jak kopírovat text na počítači

Práce s textem patří k základním znalostem při práci na pc, protože v dobách minulých počítače a laptopy nahradily psací stroje a právě možnost texty editovat byla velkou výhodou. Jak kopírovat text pomocí klávesnice na

Importováno: 14. 3. 2022 23:05, Čisté PC
Trvalý odkaz: https://www.cistepc.cz/jak-kopirovat-text-na-pocitaci/