Posouvání (rolování) neaktivních oken ve Windows 10

Jak nastavit, aby se i neaktivní okna při najetí myši posouvala (rolovala) v operačním systému Win 10. Postup jak na to Spusťte Ovládací panely ve Windows 10 stisknutím klávesy WIN a I. Zde v menu

Importováno: 9. 9. 2021 0:05, Čisté PC
Trvalý odkaz: https://www.cistepc.cz/posouvani-rolovani-neaktivnich-oken-ve-windows-10/