Vyzkoušejte si klonování produkčních VPS na testovací prostředí s vpsAdminOS

Testování naší platformy vpsAdminOS se dostává do další významné fáze: můžete klonovat produkční VPS z OpenVZ na staging s vpsAdminOS. VPS se klonují stejně jako na Playground, jen jako lokaci vyberte Staging, kde běží vpsAdminOS. Dejte pozor na…

Importováno: 1. 11. 2018 10:00, vpsFree.cz
Trvalý odkaz: https://blog.vpsfree.cz/vyzkousejte-si-klonovani-produkcnich-vps-na-testovaci-prostredi-s-vpsadminos/