RESTful chybové struktury v .NET 6

Chybovou strukturu je nutné vrátit pokaždé, když HTTP požadavek neskončí úspěšně. Jedná se tedy o chybové stavy 4xx a 5xx. Všechny chybové stavy by měly vracet vždy stejnou strukturu, aby ji klient mohl snadno zparsovat. Podobu chybových struktur…

Importováno: 6. 5. 2022 8:20, Miroslav Holec
Trvalý odkaz: https://www.miroslavholec.cz/blog/rest-chybove-struktury-v-net-6