Jak vracet Application Insights RequestID v HTTP Response hlavičce RESTových API

Celé řešení předpokládá, že máte zapojené Application Insights ve vaší aplikaci. Application Insights umí generovat pro každou operaci tzv. OperationID a RequestID. RequestID je globálně jedinečné, zatímco OperationID si musíte z RequestID eventuelně…

Importováno: 22. 8. 2019 10:25, Miroslav Holec { Blog }
Trvalý odkaz: http://feedproxy.google.com/~r/miroslavholec/~3/b_XKl2xwgt0/jak-vracet-application-insights-request-id-response-hlavice