Entity Framework Core 2.1 vs EF 6, rozdíly, použití v produkci a smysl migrace

Již verze EF Core 2.0 byla pro mnoho projektů dostačující a vhodná k implementaci do produkčních aplikací pro konečné zákazníky. Verze EF Core 2.1 přináší plno novinek, které v předešlé verzi chyběly a bránily mnoha vývojářům v použití. V tomto článku…

Importováno: 14. 5. 2018 7:15, Miroslav Holec { Blog }
Trvalý odkaz: https://www.miroslavholec.cz/blog/entity-framework-core-2-1-vs-entity-framework-6-rozdily