Neodolatelně rychlá a výkonná. Taková je Azure Redis Cache

Pokud potřebujete cachovat data v multitenantním prostředí, Azure Redis Cache poskytuje přístup k zabezpečené vyhrazené paměti s velmi nízkou latencí a vysokou propustností a spolehlivostí.

Importováno: 1. 8. 2016 6:40, Miroslav Holec { Blog }
Trvalý odkaz: https://www.miroslavholec.cz/blog/neodolatelne-rychla-a-vykonna-takova-je-azure-redis-cache