Kde se stala chyba? (K teroristickým útokům v Bruselu)

Šest delších poznámek k nedávným teroristickým útokům v Belgii.

Importováno: 25. 3. 2016 10:50, Bloc.cz
Trvalý odkaz: http://www.bloc.cz/bloccz/art_423/kde-se-stala-chyba-k-teroristickym-utokum-v-bruselu.aspx